Dyrektor szkoły

Dyrektor:

mgr Lech Raś

Wicedyrektor:   mgr Katarzyna Smotrycka