Drodzy absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej !

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy WSIG w Słupsku składa Wam ofertę nauki w roku szkolnym 2019/2020:

Zapewniamy:

– 3 lata nauki w klasie ( o profilu Straż Graniczna) – po ukończeniu gimnazjum

– 4 lata nauki w klasie  ( o profilu Straż Graniczna) – po ukończeniu szkoły podstawowej

– Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  zgodne z ramowym planem nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego ( Prawo Oświatowe)

– Doświadczoną i profesjonalna Kadrę Pedagogiczną

– Naukę języków obcych zgodne z poziomem zaawansowania

( obowiązuje język angielski  i niemiecki)

– Ciekawe zajęcia na strzelnicy sportowej i treningi samoobrony

– Możliwość pracy w ramach wolontariatu ( dla chętnych )

– Bezpłatną  naukę w całym cyklu

– Klasy mundurowe pozwolą Wam zdobyć wykształcenie średnie, maturę oraz certyfikat Straży Granicznej

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • Wyrażenie chęci chodzenia w mundurze obowiązującym w naszej placówce do końca nauki
  • Oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów
  • Ostateczną decyzję o przyjęciu do ALO wydaje Dyrektor po rozmowach kwalifikacyjnych

Uwaga !

Szkoła ma umowy o współpracy z Akademią Pomorską z Wydziałem Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Narodowym oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej.

Jeśli będziesz miał problemy życiowe, gwarantujemy pomoc i opiekę psychologa.

Lubisz dyscyplinę chcesz poznać ciekawy zawód w służbie Straży Granicznej, to serdecznie zapraszam z podaniem na rozmowy kwalifikacyjne

Dyrektor ALO przy WSIG

mgr Lech Raś

 

Klauzula RODO

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem informacyjnym RODO art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanej przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja celów publicznych, które naszą placówkę z Państwem łączą lub łączyły wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez przetworzenia Państwa danych osobowych realizacja obowiązków lub innych zadań szkoły nie była by możliwa. Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest szkoła:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy WSIG w Słupsku;

kontakt e-mail: liceum@wsig-slupsk.pl

Administrator przetwarza tylko takie dane jakie są mu niezbędne w procesie realizacji obowiązków szkoły, zwykle są to takie dane jakie Państwo szkole przekazaliście lub pozyskane z organu samorządowego na podstawie przepisów o obowiązku szkolnym, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach prawa, jeśli zajdzie taka konieczność. Następnie dane będą przechowywane w celach kontaktowych, udzielenia dostępu do elektronicznych narzędzi dla rodziców tudzież obsługi kont i zamówień subskrypcji założonych na stronie szkoły o ile wyrazili Państwo na to zgodę, a także w związku ze współpracą handlową ze szkołą jeśli jesteście lub byliście Państwo reprezentantem lub osobą będącą dla szkoły kontrahentem.
Jeśli pomimo przekazania nam danych nie mieliśmy żadnej relacji, Państwa dane mogą być przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.